جمعه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۲

یک مصاحبه‌ی کارگری درباره‌ی جنبش ضد سرمایه ‌داری (گفت و گو با رحیم غدیری) - نیما کوشیار