چهارشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۲

رباعیات عمر خیام - رستم علیف / محمد نوری عثمانوف / یوگنی برتلس


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رباعیات عمر خیام - رستم علیف / محمد نوری عثمانوف / یوگنی برتلس
متن دوزبانه روسی فارسی
فرهنگستان علوم اتحاد شوروی
اداره انتشارات ادبیات خاور
مسکو 1959
28 مگابایت