پنجشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۲

مجله فرهنگ‌نویسی


دانلود رایگان متن کامل
مجله فرهنگ‌نویسی

تمامی شماره‌های منتشرشده مجله فرهنگ‌نویسی، ویژه‌نامه نامه فرهنگستان، به تفکیک مقالات، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.
    گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از سال 1385 به‌منظور پیشبرد فرهنگ‌نگاری در کشور، بر آن شد تا یک مجله تخصصی در زمینه فرهنگ‌نویسی و همچنین سلسله کتاب‌هایی را در این باره منتشر کند. مجله فرهنگ‌نویسی یکی از ویژه‌نامه‌های مجله نامه فرهنگستان است که حاوی مقالاتی است در زمینه مسائل نظری فرهنگ‌نویسی، تحقیقات و نقدهایی مربوط به فرهنگ‌‌های قدیم و جدید فارسی و مقالات تحقیقی راجع به واژه‌های فارسی، مسائل صرفی و نحوی مربوط به مدخل‌های فرهنگ، شیوه درج آن‌ها، مانند شیوه درج فعل‌های مرکّب با دو رویکرد نظری و عملی، یعنی سهولت پیدا کردن آن‌ها در فرهنگ از سوی کاربر، یافتن بهترین شیوه برای آوانویسی مدخل‌ها، چنان‌که تحولات آوایی زبان در دوره‌های مختلف را در بر بگیرد.
    پیش از این برخی از شماره‌های این مجله در وبگاه فرهنگستان و به‌صورت یک مجموعه قابل دسترسی بود که با ساختار جدید، علاقه‌مندان می‌توانند به مقالات هر شماره، به‌صورت مجزا و موردی، دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز آن را بارگیری نمایند. این مجله هر یک سال یک بار منتشر می‌شود و تا کنون۶ شماره از آن (دی ۱۳۸۶، مهر ۱۳۸۸، بهمن ۱۳۸۹، بهمن ۱۳۹۰، اردیبهشت ۱۳۹۲) در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گرفته است.