یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۲

دستی‌ست که بر گردن یاری بوده است (دفتر شعر) - پرند شوشتری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دستی‌ست که بر گردن یاری بوده است (دفتر شعر) - پرند شوشتری
چاپ نخست: پاییز 1392 / 2013
انتشارات گیگلمیشان
ناشر کتاب های دگرباشان جنسی
تورنتو، کانادا