شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۲

وقتی شرم بیمار می کند - حسین قاسم خانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
وقتی شرم بیمار می کند - حسین قاسم خانی
کتاب حاضردر چهار بخش تنظیم شده که  طی آن‌ها این معضل اخلاقی تعریف، تشریح و علّت‌یابی شده و راه‌های درمان آن در بخش پایانی ذکر شده است. زبان اثر ، ساده و روان است و هدف کلّی کتاب، کمک به افرادی است که از شرم مسموم رنج می‌برند .