دوشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۲

دکتر صدیق و شهریارشناسی - ائلدار محمدزاده صدیق


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دکتر صدیق و شهریارشناسی - ائلدار محمدزاده صدیق
ناشر: تکدرخت
محل نشر: تهران

شهريار، شاعر پرآوازه ی آذربايجان در قلمرو ادب و فرهنگ ايران ، از چنان اعتبار و خلّاقيت شگفت انگيز هنری و مرتبه ی والای سخن سرايی برخوردار است که در پهن دشت سرزمين ايران کمتر جايی را می توان يافت که نام و نشانی از سرود ه ی او
نباشند. و شمار اندکی از مردم باسواد را می توان ديد که بيتی، قطعه ای و غزلی از شهريار را بر لوح خاطر نسپرده باشند . و اين نشانه ای از نفوذ معنوی کلام شاعر بر سراچه ی دل آشنا و بيگانه است.