یکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۲

آیه های هستی و مرگ - عاموس اوز / کوشیار پارسی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آیه های هستی و مرگ - عاموس اوز / کوشیار پارسی

از مقدمه کتاب:
آموس اوز (متولد 1939 اورشلیم) یکی از نویسندگان بزرگ جهان به شمار می آید. اوز در آراد زندگی و در دانشگاه بئرشوا ادبیات تدریس می کند.