یکشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۹۲

کار (مجموعه آثار) - احمد مسعودی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کار (مجموعه آثار) - احمد مسعودی
یا
کار (مجموعه آثار) - احمد مسعودی
مجموعه آثار احمد مسعودی، داستان ها، نمایش نامه ها، نقدهای رُمان و تئاتر و نامه های اوست.
تا به امروز، اين کتاب به رغمِ موافقت خانواده به حذف بخش هايی از ،« سايه » و « کار » با دو عنوان نامه های احمد مسعودی، موّفق به دريافت اجازه ی انتشار در ايران نشد.
خانواده ی احمد مسعودی همواره بر آن بود که کتاب او در ايران، به ويژه در رشت، چاپ و منتشر شود تا از بيشترين خواننده برخوردار باشد. اما اين آرزوی آنها پس از گذشت اين همه سال برآورده نشد، و سرانجام برای نخستين نسخه ی الکترونيکي آن از سوی نشر سی ودو حرف در وبلاگ برادر او منتشر شد.