چهارشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۲

یک قدم به جلو، دو قدم به عقب (بحران در حزب ما) - ولادیمیر ایلیچ لنین / محمد پورهرمزان / علی بیات


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
یک قدم به جلو، دو قدم به عقب (بحران در حزب ما) - ولادیمیر ایلیچ لنین / محمد پورهرمزان / علی بیات
بنگاه نشریات پروگرس مسکو
سال 1983
بازنشر الکترونیکی: انشارات محسن افغانستان