چهارشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۲

چرا حق با مارکس بود؟ - تری ایگلتون


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چرا حق با مارکس بود؟ - تری ایگلتون
این کتاب با نام پرسش هایی از مارکس توسط رحمان بوذری و صالح نجفی در ایران منتشر شده است.