شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۲

خصوصیات معماری ساختمانهای بودائی شرق افغانستان و مقایسه آن با معابد بودائی کابل - معاون سرمحقق کتاب خان فیضی