چهارشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۹۲

مادر - ماکسیم گورگی / علی اصغر سروش


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 مادر - ماکسیم گورگی / علی اصغر سروش
ماکسیم گورگی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد و در دوران کودکی پدر خویش را از دست داد. از این رو دوران کودکی و جوانی را در سخت‌ترین شرایط سپری کرد. برای امرار معاش خود مجبور بود که پیشه‌های گوناگونی را اتخاذ کند. پیوسته از شهری به شهر دیگر سفر می‌کرد و بدین ترتیب با زندگی دست به گریبان بود اما هیچ گاه این زندگی سخت و دشوار او را از مطالعه و آموختن غافل نساخت.
گورگی مانند آن دسته از نویسندگانی نبود که افراد محروم و رانده شده‌ی اجتماع را از بالا نگاه کند و خود را در تحمل مشکلات و سختی‌های آن‌ها شریک ننماید. حتی در آثارش، قرمانان داستانش را از بین این افراد انتخاب می‌کرد. او فرزند توده بود و نوشته‌های او آیینه‌ای‌ست که زندگانی توده را در خود منعکس می سازد.
کتاب مادر را میتوان در بین تمام کارهای ماکسیم گورکی شاهکار او دانست چون در این اثر اوضاع کارگران و زندگانی یکنواخت و دلگیر آن‌ها توصیف شده است و نشان می‌دهد که زنجیرهایی را از دست و پای آن‌ها پاره می‌کنند و خو را از دست ظالمان و جابران زمان شان نجات می‌دهند.