دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۲

آیا انقلاب توييت خواهد شد؟ - برایان لِنزو / خسرو چیتگر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آیا انقلاب توييت خواهد شد؟ - برایان لِنزو / خسرو چیتگر

از مقدمه کتاب:
ميليونها و شايد ميلياردها نفر از مردم به تلفن های همراه، پيام های متني، اينترنت و کافي نت ها دسترسي دارند. يک ادعای مدام تکرارشونده در بازار جهاني تلفن همراه وجود دارد که مي گويد ميزان تلفن های همراه بيشتر از مسواک های موجود در جهان
است.
 به نظر ميرسد اين مسئله واقعا صحت داشته باشد.
روبرت مرداک ممکن است انقلاب را از تلويزيون پخش نکند، اما آيا انقلاب توييت نخواهد شد؟ آيا اينترنت يک زمينِ بازی به نفع کم زوران نيست؟ آيا ورق ها برگشته است؟