سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۲

خبرنامه شماره 10 گروه فتوولتائیک


دانلود رایگان متن کامل
 خبرنامه شماره 10 گروه فتوولتائیک
پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد 

موضوعات این خبرنامه:

1- معرفی کتاب.....

2- مساله انرژی خورشیدی ضرورت است یا ......

3- 13 روستای خراسان جنوبی از برق خورشیدی .....

4- برق رسانی به سه روستا در استان کرمان از طریق.......

5- مصوبه وزیر.....

6- هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی.......

7- حرکت به سوی انرژی سبز....

8- رتبه­ بندی انرژی ماژول های خورشیدی...

9- بازدید دوره ای از سیستم های خورشیدی....

10- بازدید مدیر معاونت پژوهش شرکت ملی نفت خراسان ....

11- فتوولتائیک شهری، کلید حل معما.....

12- بازدید مدیران و کارشناسان محترم نظام مهندسی.....

13- کنفرانس های پیش رو....

14- برگزاری دوره آموزشی مربوط به واحد فتوولتائیک....

15- جذب نیروی امریه از بین نخبگان.....

16- اطلاعیه جذب کارآموز و دانشجویان....