پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۲

چهار سال در وزارت عتف - رضا منصوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چهار سال در وزارت عتف - رضا منصوری
یا
چهار سال در وزارت عتف - رضا منصوری

رضا منصوری در این کتاب خاطرات خود از چهار سال کار به عنوان  معاون پژوهشی وزارت علوم را به رشته تحریر درآورده است.