سه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۲

خاطره های امیر عالم خان (تاریخ حزن الملل بخارا) - امیرعالم خان / مقدمه وتوضیحات از دکتر احرار مختاراوف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاطره های امیر عالم خان (تاریخ حزن الملل بخارا) - امیرعالم خان / مقدمه وتوضیحات از دکتر احرار مختاراوف 

تاریخ بخارا خاطره های امیر عالم خان آخرین امیر سلسله منغیت (از مغول ها) است که پس از سرنگونی خاندان اشترخان، از سال 1753 تا 1920 در بخارا حکومت می کردند وبا اقدام دولت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی بساط سلطنت او برچیده شد.
این کتاب در سال 1373 با مقدمه وتوضیحات دکتر احرار مختاراوف عضو آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان منتشر شده است.
حجم کتاب: 19 مگابایت
نشر توسط مرکز مطالعات ایرانی
شهر دوشنبه