جمعه، دی ۲۷، ۱۳۹۲

رضایت وبستان - ربه کا مک کینون / داریوش محمدپور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رضایت وبستان - ربه کا مک کینون / داریوش محمدپور

در کتاب «رضایت وبستان»، ربکا مک کینن، خبرنگار و متخصص سیاست گذاری اینترنتی معتقد است که تنها اینترنت و تکنولوژی ارتباطات برای تضمین آزادی کافی نیست. مک کینن چالش‌ها و پیجیدگی روابط بین دولت‌ها، شرکت‌ها و شهروندان را در فضای سایبری مورد توجه قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ساختار تکنولوژی را بنیان نهاد و در مرحله بعد مدیریت کرد تا حقوق و آزادی‌های کاربران اینترنت رعایت شوند. کتاب به کاربران به طور شفاف هشدار می‌دهد: زمانی که دولت‌ها و شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا اینترنت را بدون پاسخگویی کنترل کنند، آن‌ها در واقع دموکراسی و حقوق بشر را در سرتاسر جهان در معرض خطر قرار می‌دهند. برای ممانعت از پایمال شدن آزادی‌ها چه در محیط آن لاین و چه غیر آن، «رضایت وبستان» استدلال می‌کند که شهروندان خود باید در این راه مبارزه کرده تا تکنولوژی‌های جدید ابزاری برای آزادی و شفافیت گردند نه سرکوب و کنترل.
این کتاب در سال ۲۰۱۳ از سوی آموزشکده توانا به فارسی ترجمه شده است.