شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۲

کتاب مقدس ترسایان (ترجمه خاص) تورات - تثنیه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب مقدس ترسایان (ترجمه خاص) تورات - تثنیه
کتاب تثنیه روایت عظیم خروج از مصر را پی می گیرد.
کتاب از همانجایی آغاز می شود که کتاب اعداد ناتمام مانده بود و با رویداد مهم رحلت موسی نیز به پایان می رسد.