چهارشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۲

فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی - شماره دوم


دانلود رایگان متن کامل
فصلنامه‌ی نقد اقتصاد سیاسی - شماره دوم

در این شماره که به مقاله‌های منتشرشده در زمستان ۱۳۹۲ اختصاص دارد مقاله‌های زیر را می‌خوانید:

خاستگاه مارکسیسم جامعه­‌شناسانه/ مایکل برآوُی ترجمه محمد مالجو

سرمایه‌داری جهانی و چپ /  گفت‌وگوی جیمی استرن وینر با لئو پانیچ ترجمه فیروزه مهاجر

قانون کار یا قانون بیکاری؟ / فریبرز رئیس­‌دانا و محمد مالجو

دولت جهانی سرمایه­‌داری رفاه؟! /  فروغ اسدپور

مقاومت شهری / گفت‌وگوی وینس امانیوئل با دیوید هاروی ترجمه پرویز صداقت

اقتصاد سیاسی فلوراید  / مزدک دانشور

بازسازی مفهوم دشمن / امین حصوری

گفت‌وگو با مایکل براوُی / کِوان هریس ترجمه پرویز صداقت

«لینكلن» اسپیلبرگ، كارل ماركس و انقلاب دوم امریكا / كوین آندرسن ترجمه فرزانه راجی

بن­‌بست قانونی تشکل­‌یابی کارگران / محمد مالجو

ماركس و جوامع غیرغربی، ناسیونالیسم، نژاد و قومیت / حسن مرتضوی

از پولانی تا پولیانا / مایکل برآوی ترجمه علی تدین

درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری / فریدا آفاری

بازتولید حاشیه در کالبد شهر  (نگاهی به تجربه نوسازی بافت فرسوده در هادی آباد قزوین) / محمد غزنویان

گفت‌وگو با امانوئل والرشتاین / کوان هریس ترجمه: پرویز صداقت

رابطه‌ی رهایی ملی با انقلاب (نگاهی تاریخی به مورد روسیه و لهستان)/ حسن مرتضوی

تحشیه­‌ای به یک حاشیه (پاسخ به انتقادهای فروغ اسدپور در مقاله‌ی دولت جهانی سرمایه­‌داری رفاه؟! / کمال اطهاری

گزینه­‌های جنبش کارگری در ایران / محمد مالجو

جهانی‌کردن و کارگران / احمد سیف

هم علم، هم فلسفه (نگاه انتقادی به مقاله‌ی تحشیه­‌ای به یک حاشیه) /  فروغ اسدپور

بینش هانری لوفِبور / دیوید هاروی ترجمه‌ پرویز صداقت

تأملی بر گزینه‌های جنبش کارگری (نگاه انتقادی به مقاله‌ی گزینه­‌های جنبش کارگری در ایران) / امین حصوری

اقتصاد کینز و بحران کنونی / احمد سیف

تونس بر لبه‌ی تیغ / كوین اندرسن ترجمه فرزانه راجی

سازمان سیاسی در گذار /  هیلاری وِینرایت ترجمه‌ فیروزه مهاجر

بافت‌ فرسوده، شهروند فرسوده (مشارکت محلی مانعی در برابر بازتولید حاشیه‌نشینی) / محمد غزنویان

ماركس، جنگ داخلی آمریكا و رهایی ایرلند / حسن مرتضوی

از بحران‌ اقتصادی تا فرارفتن از سرمایه / پیترهیودیس ترجمه‌ فرزانه راجی

الگوی نولیبرالی اشتغال زنان/ خسرو صادقی بروجنی

تن­‌فروشی چه چیزی نیست؟ /  فروغ اسدپور

عدم‌توازن مالی بین‌المللی و حداقل مزد / احمد سیف

پس از چاوز / امانوئل والرشتاین ترجمه پرویز صداقت