شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۲

دومين شماره مجله اينترنتي «تز يازدهم»دانلود رایگان متن کامل 
دومين شماره مجله اينترنتي «تز يازدهم»
مجموعه مقالات: 
سوريه: جنگ و بُن‌بست سياست/مراد فرهادپور- علي عباس‌بيگی
سياست يا کشتار؟ غائله سوريه و صلح‌طلبی رياکارانه /صالح نجفی - رحمان بوذری
وضعيت «‌نام ناپذير‌» سوريه/نادر فتوره‌چی
خودسازمان يابی مبارزاتِ مردمی در سوريه عليه رژيم و گروه هاي اسلام گرا؟ بله، صحت دارد/ ژوزف داهر، مترجم مهرداد امامی
سويه‌ي انساني اوباما؟ سياست ليبراليِ در جنگ/ اميررضا گلابی
به زير آسمانی باز، بي ابر و يکسره آبی: سه گفتار در باب جنگ و هنر/ تايماز افسری - سارا دهقان 
يورشی به عرش اعلی/ نيما پرژام 
مارکسيسم و جنگ/ اتيَن باليبار، مترجم ارسلان ريحان‌زاده 
حاکم به‌مثابه‌ي اشغالگر/ آرش ويسی
دشمن تام، دولت تام، و جنگ تام/ کارل اشميت، مترجم نيما عيسي پور 
جنگ به‌مثابه‌ي صلح، صلح به‌مثابه‌ي صلح‌گستری/ مارک نئوکلئوس، مترجم امير رضا گلابی
استالين / زيگموند باومن، مترجم امير کيانپور 
اضطراب، جنگ و نشان-سرمايه/ فرانکو براردی، مترجم امير کيانپور 
پيروزی نظريه جنگ عادلانه و خطرهای موفق‌شدن/ مايکل والزر، مترجم صالح نجفی
كشتن در جنگ: پاسخی به والزر/ جِف مك ماهان، مترجم صالح نجفی