دوشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۲

Verborum linguae persicae radices


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

متن کتاب به دو زبان لاتین و پارسی است
یوهان آگوست فولر مستشرق آلمانی متولد ۱۸۰۳ و متوفی به سال ۱۸۸۰ است.

Verborum linguae persicae radices : e dialectis antiquioribus Persicis et lingua Sanscrita et aliis linguis maxime cognatis erutae atque illustratae : supplementum lexici sui persico-latini (1867)