یکشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۳

سایه روشنهایی از وضع جامعه هزاره (بضمیمه میریزدان بخش) - چارلس میسن ، حسین نایل ، محمد اکرم گیزابی ، عزیزالله رحیمی


لینک دانلود اصلاح شد.
(نسخه جدید با کیفیت بهتر و حجم کمتر به ضمیمه میریزدان بخش نوشته چارلز میسن)

این كتاب یکی از بهترین آثاری است که در باره هزاره ها وموقعیت جغرافیای هزاره جات نوشته شده است. از نظر حجم کوچک اما از نظر محتوی غنی است ؛ مسایل تاریخی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی مربوط به جامعه هزاره و سیاست های دولت ها را نسبت به هزاره ها به خوبی انعکاس داده و به بررسی وضع جامعه هزاره از زوایای مختلف پرداخته است.