یکشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۳

ویژه نامه نشریه بیداری چاپ کرمان به مناسبت درگذشت دکتر باستانی پاریزی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک


ویژه نامه ای که نشریه بیداری چاپ کرمان به مناسبت درگذشت دکتر باستانی پاریزی منتشر کرده  تقدیم می شود. بیداری از نشریات قدیم است که از دهه اول سده جاری ـ به جز برخی برهه ها  ـ تا به امروز در کرمان منتشر شده است.