جمعه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۳

فمینیسمِ سیاه و نظریه ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) - شارون اسمیت ، امین حصوری ، نیما کوشیار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فمینیسمِ سیاه و نظریه ی تلاقی (اینترسِکشِنالیتی) - شارون اسمیت ، امین حصوری ، نیما کوشیار

گروه رودخانه ی کومباهی سازمانی متشکل از فمینیست های سیاه پوستِ لزبین بود که بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ تحت این نام در شهر بوستون آمریکا فعالیت می کرد. 
نام این گروه به رویدادی حماسی در تاریخ مبارزات زنان سیاه پوست آفریقایی آمریکایی اشاره دارد: به تاریخ دوم ژوئن ۱۸۶۳ طی عملیاتی نظامی با طراحی و هدایت هریت تابمن، مبارز فمینیست سیاه پوست، در رودخانه کومباهی واقع در کارولینای جنوبی، ۷۵۰ برده آزادشدند. 
اعضای این گروه (کسانی چون، باربارا اسمیت، آودری لُرد، چریل کلارک، آکاشا گلوریا هولو غیره) با انتخاب چنین نامی ضمن تأکید بر ماهیت رزمندگی فمینیسم سیاه، پیوستگی خود به روند تاریخی مبارزات فمینیسم سیاه را برجسته می سازند.
بیانیه ی گروه رودخانه ی کومباهی یکی از متون کلیدی در مسیر رشد فمینیسم سیاه معاصر و مباحث نظریِ مربوطه است.