چهارشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۳

سفرنامه لرستان - زاگرس زند


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سفرنامه لرستان - زاگرس زند

 درود و ادب
اصل این سفرنامه در سال85 و طی سفر لرستان نوشته شد و نوشتار اصلی کمی بیشتر از این است!
امسال در همایش سفرنامه نویسی در دانشگاه میبد یزد پذیرفته و در ویژه نامه قلمستان به چاپ رسید.
امیدوارم حوصله و علاقه خواندنش را داشته باشید! کوشیده ام بخشی از اطلاعات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی لرستان را در آن بگنجانم و در عین حال با شیوه ای داستانی و گاهی طنز از خستگی خواننده بکاهم! درضمن همه ی رخدادها حتا با جزییات آن براستی برایم رخ داده و بدون بزرگنمایی و دگرگونی روایت شده است.
 " پیشکش به همه ی لرهای ایران زمین که از نژاده ترین و بافرهنگ ترین  ایرانیان بوده و هستند"

پاینده باد ایران و زنده باد فرهنگ اقوام ایرانی.
زاگرس زند