جمعه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۳

روضهء شاه ولایتماب (نگرشی برپیشینهء تاریخی و رویدارهای پسین) - عبدالفغار صفا / محمد یونس طغیان ساکاپی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
روضهء شاه ولایتماب (نگرشی برپیشینهء تاریخی و رویدارهای پسین) - عبدالفغار صفا / محمد یونس طغیان ساکاپی 
مترجم به زبان پشتو محمد داود وفا
مترجم به زبان انگلیسی عتیق الله پژواک

از مقدمه کتاب:
"به گواهی منابع و کتب تاریخی و روایات مردم، جسد حضرت علی بن ابیطالب در اوایل سده دوم هجری بنا به خواهش امام جعفر صادق (رح) به وسیله ابومسلم خراسانی از شهر نجف مخفیانه به بلخ انتقال داده شده و به تل خواجه خیران دفن شد"