پنجشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۳

شیرین می خواهد رئیس جمهور ایران شود (داستان برای نوجوانان) - نوشین احمدی خراسانی / باوند بهپور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شیرین می خواهد رئیس جمهور ایران شود (داستان برای نوجوانان) - نوشین احمدی خراسانی / باوند بهپور 
شیرین می خواهد رئیس جمهور ایران شود، دومین کتاب از مجموعه داستان هایی برای نوجوانان است که توسط نوشین احمدی خراسانی به نگارش درآمده و باوند بهپور تصویرگری آن را برعهده داشته است.