چهارشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۳

صخره نوشت بهستان از داریوش (نکات مهم و ترجمه از پارسی به همراه ارجاع های ویژه به یافته های جدید در مطالعه 1905) - هربرت کوشینگ تولمان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
صخره نوشت بهستان از داریوش - نکات مهم و ترجمه از پارسی به همراه ارجاع های ویژه به یافته های جدید در مطالعه 1905
اثر هربرت کوشینگ تولمان
کتاب به زبان انگلیسی است