چهارشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۳

صورتگران وخوشنویسان هرات در عصر تیموریان - علی احمد نعیمی

لینک اصلاح شد
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
صورتگران وخوشنویسان هرات در عصر تیموریان - علی احمد نعیمی

از نشرات انجمن تاریخ افغانستان
سال ۱۳۲۸