دوشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۹۳

دستنوشته‌ی آکرا - پائولو کوئلیو / آرش حجازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دستنوشته‌ی آکرا - پائولو کوئلیو / آرش حجازی

یادداشت مترجم گرامی درباره کتاب:
"این هم ترجمه‌ی دستنوشته‌ی آکرا، اثر پائولو کوئلیو. بخوانید و اگر خواستید، یادداشتی در وبلاگ پائولو کوئلیو بگذارید. اگر دوست داشتید، پولی را که می خواستید برای خواندن این کتاب بپردازید، در ایران صرف امور خیریه کنید، و در خارج از ایران اگر خواستید، مبلغی به سازمان عفو بین الملل کمک کنید."