دوشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۳

مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی - علامه محسن کدیور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی - علامه محسن کدیور
مجموعۀ اسلام و حقوق بشر
دفتر دوم
تیر ۱۳۹۳
۴۰۶ صفحه