چهارشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۳

Judaism and Islam (A prize essay) - Abraham Geiger


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Judaism and Islam (A prize essay) - Abraham Geiger
آبراهام گایگر  حاخام و پژوهشگر آلمانی یهودی متوفی به سال 1876 است
او در آثار خود بر این نکته پافشاری می کند که قرآن متاثر از تورات است.
محققان مسلمان با نظر او به شدت مخالف هستند.
متن کتاب به زبان انگلیسی و ترجمه شده از زبان آلمانی است