سه‌شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۳

فرهنگ لغات ارمنی پارسی - گيورگ دپیر پالاتتسی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ لغات ارمنی پارسی - گيورگ دپیر پالاتتسی
سال ۱۸۲۶