جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

دیوان قاسم - ملا قاسم دیوانه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دیوان قاسم - ملا قاسم دیوانه 
مطبع نامی منشی نولکشور
لکنو-ایالت اوتارپرادش هند
جمادی الاولی ۱۲۹۲ هجری قمری
ملا قاسم دیوانه از شعرای شهر مشهد و در شعرگویی شاگرد مرزا محمدعلی  صائب اصفهانی بود.
این نسخه از کتابخانه حاجی محمد زردارخان به رنگ انطباع آراسته شد.