سه‌شنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۳

هندسه ایرانی، کاربرد هندسه در عمل، تالیف ابوالوفا محمدبن محمد البوزجانی، برگردان به عبارت روز و گردآوری ضمیمه از سید علیرضا جذبی، کتاب تجارت فی ما یحتاج الیه العمال و الصناع من اشکال الهندسیه