سه‌شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۳

رموز خمریه یعنی شرح قصیده غوثیه - شیخ محمد فاضل کلانوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
رموز خمریه یعنی شرح قصیده غوثیه - شیخ محمد فاضل کلانوری

از درون خم شراب با صفا                  جلوه گر شد در میان کاسه ها
من شدم زان باده مست و بی خبر          مستی من کرد در یاران اثر