چهارشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۳

کلیات براهمن - منشی چندر بهان براهمن


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کلیات براهمن - منشی چندر بهان براهمن
چندر بهان براهمن منشی ویژه دربار شاه جهان پنجمین پادشاه سلسله گورکانیان هند بود.
شاه جهان به واسطه ساخت بنای تاج محل، بیش از دیگر پادشاهان این سلسله شهرت یافته است.