چهارشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۳

تاج فرخی - کلبعلی خان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاج فرخی - کلبعلی خان
نواب کلب علی خان والی رامپور بود.
او در طی بیش از دو دهه حکمرانی خود، توجه ویژه ای به امور فرهنگی نشان داد.
از نواب کلب علی خان چند جلد کتاب به زبان های پارسی و اردو به جا مانده است.
کتاب تاج فرخی مجموعه ای از اشعار او به زبان پارسی است.