سه‌شنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۳

آشپزی ایرانی - ویدا لوییم


همانگونه که اطلاع دارید هدف خبرنامه آن است که به نشر اخبار کتب رایگان الکترونیکی بپردازد.
البته گاه استثنایی هم قایل می شویم.
از جمله این موارد استثنا، معرفی کتاب بسیار نفیس بانو ویدا لوییم
Leevim Vida
 ایرانی مقیم اسراییل و مجری برنامه آشپزی رادیو رادیسین RADISIN است.
اگر توان مالی و دسترسی به سامانه خرید کتاب های خارجی دارید و به ویژه اگر به آشپزی ایرانی علاقه مند هستید این کتاب را از دست ندهید:
خرید کتاب الکترونیک