جمعه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۳

فقط برای تفریح داستان یک انقلابی اتفاقی نوشته لینوس توروالدز (خالق لینوکس) و دیوید دیاموند - ترجمه جادی


متن کامل کتاب الکترونیک
فقط برای تفریح داستان یک انقلابی اتفاقی  نوشته لینوس توروالدز (خالق لینوکس) و دیوید دیاموند - ترجمه جادی

این کتاب سالها قبل ترجمه شد و هیچ وقت از وزارت محترم ارشاد اسلامی مجوز چاپ نگرفت. دلیل مجوز نگرفتن هیچ وقت گفته نشد. شاید چون لینوکس آزاد بود، شاید چون کلمه سکس توش بود که تنها چیزی در زندگی است که همه انجامش می دن ولی دوستان می گن هیچ کس نباید در موردش حرف بزنه و شاید هم چون پدر لینوس کمونیست بوده.