چهارشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۳

در گذشتن از میان ِ پیکره ها [داستان بلند] نویسنده: میثم علی مددی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در گذشتن از میان ِ پیکره ها [داستان بلند] نویسنده: میثم علی مددی 
طرحِ جلد: آرمین ابراهیمی
چاپِ اوّل، تابستانِ ١٣٩٣ [٢٠١٤]
ناشر: باشگاهِ ادبیات