پنجشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۳

بشنو آواز باد را - هاروکی موراکامی / ترجمه فارسی: گیل آوایی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بشنو آواز باد را - هاروکی موراکامی / ترجمه فارسی:  گیل آوایی

از پیشگفتار:
پروفسور دیک دیویس می گوید: ترجمه نوعی عشقبازی ست. به این گفته، در هر ترجمه ای ابتدا شک می کنم و  میانۀ کار، پوزخند می زنم و در پایان کار، جز یقین هیچ نیست!
و اما
پیش از این چهار داستان از موراکامی هاروکی را به فارسی برگردانده ام. این چهار داستان عبارتند از:
سامسا عاشق می شود/ شهر گربه ها/ دیروز / شهرزاد
و اینک داستانِ بلندِ " بشنو آواز باد  را"، از همین نویسنده با ترجمۀ انگلیسیِ آلفرد بیرنباوم، را به فارسی برگردانده ام. چرایی این ترجمه نیز بر می گردد به خواندن و ترجمۀ نوشتاری از موراکامی به نام " دوندۀ نویسنده" که به نوعی بخشی از بیوگرافی اش بود. هنگام خواندن و ترجمه آن به " بشنو آواز باد را"، باز بر خوردم که به گفتۀ خودِ موراکامی، سرنوشت داستان نویسی اش را رقم زد. (بنا دارم همۀ داستانهایی که از موراکامی به فارسی برگردانده ام را در یک مجموعه همراه با ترجمۀ فارسی " دوندۀ نویسنده " منتشر کنم. بنابراین " دونده نویسنده" را می توانید در آن مجموعه بخوانید.)