جمعه، دی ۰۵، ۱۳۹۳

سفر به دل ادیان - ن. فخر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سفر به دل ادیان - ن. فخر
یا
سفر به دل ادیان - ن. فخر
یا
سفر به دل ادیان - ن. فخر

«سفر به دل ادیان» ، داستان یک کودک دوازده سالۀ ایرانیست که در طول سفرهای خود و پدرش به کشورهای مختلف ، با ادیان و عقاید مردم جهان آشنا می شود و هرگز دست از پرسش و کنجکاوی دربارۀ علت باورهای آنها بر نمی دارد.
آشنایی با ادیان هندو ، جِین ، سیک ، شینتو ، بودایی ، یهود ، مسیحیت ، بهایی
سینا ، قهرمان داستان ، در برخورد با هر دین و عقیدۀ جدیدی پرسشگری را آغاز می کند تا با ریشه های آن باور آشنا شود.