پنجشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۹۳

دولت ایران و بحران در سرمایه داری – بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دولت ایران و بحران در سرمایه داری – بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی
چاپ اول
سال ۱۳۹۳