دوشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۳

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفتگو با دکتور پرویز آرزو


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر  در گفتگو با دکتور پرویز آرزو

زنده یاد ژنرال عبدالقادر وزیر اسبق دفاع دولت افغانستان بود که در سال ۱۳۹۳ درگذشت.
بنیاد خدماتی فرهنگی هرات باستانی
چاپ اول
بهار ۱۳۹۲