شنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۳

در معرفي آراي دانيل بن سعيد دانيل بن سعيد گروه مترجمان انتشارات بيدار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در معرفی آرای دانيل بن سعيد
دانيل بن سعيد
گروه مترجمان  انتشارات بيدار

دانیل بن سعید فیلسوف فرانسوی و فعال تروتسکیست بود که در سال ۲۰۱۰ درگذشت