یکشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۳

مبانی و مفاهیم مارکسیزم - «اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر»


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مبانی و مفاهیم مارکسیزم -  «اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر» 

این کتاب تحت عنوان «مبانی و مفاهیم مارکسیزم» در سال ۱۳۵۷ توسط رفقای ایرانی «اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر» برای آگاهی نوآموزان بصورت درس‌نامه تدوین گردیده بود.
بنابر ضرورت درک مقوله‌های سیاسی، اقتصادی و فلسفی مارکسیزم‌ـ‌ لنینیزم‌ـ‌ اندیشه مائوتسه‌دون توسط نسل جوان افغانستان، «انتشارات محسن» به تجدیدچاپ آن اقدام نمود.
انتشارات محسن» با توجه به اهمیت این کتاب، هر چند بعضی وقایع درج شده در کتاب دیگر با واقعیت‌های امروزی همخوانی ندارند، اما بخود اجازه وارد کردن تغییری در متن را نداده آنرا عینا مطابق اصل چاپ و پی‌دی‌یف نموده به دسترس علاقه‌مندان قرار می‌دهد.