سه‌شنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۳

خاطرات محمد اسماعیل اکبر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاطرات محمد  اسماعیل اکبر

از مقدمه کتاب:
اسماعیل اکبر در مجمع سیاستگران، نویسنده ها ومبارزین روشنفکر افغانستان درنیم سدۀ پسین، یک نامِ با اعتبار و دارای قوۀ داوری عادلانه در تمامی مسایل است. او یکی از پایه گذاران ومجریان نبرد پارتیزانی در افغانستان است وظرفیت تحلیل تاریخ و سیاست افغانستان را در خود نهفته دارد. ایشان از چندی، به نگارش خاطرات خویش آغاز کرده و دارد رسمِ مثبت و مفیدی را برای نسل حاضر و آینده، پی می گذارد. تاریخ افغانستان از پنهان کاری و محافظه کاری های زیانبار رنج می برد. میراث قلمی از سوی نخبه گان سیاسی و فرهنگی در کشور هماره مقرون به صفر بوده و این خود مبحث تازه یی در بازشناسی آسیب پذیری ما می گشاید. ما عادت کرده ایم درون خود را قفل بزنیم و تجربه های خود را با خود به زیر زمین ببریم.

برگرفته از بلاگ رزاق مامون