سه‌شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۴

Ortho Palaestra Linguarum Orientalium


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Ortho Palaestra Linguarum Orientalium
George Otho
چاپ فرانکفورت
سال ۱۷۰۲

آموزش صحیح زبان‌های شرقی - گيورگ اتو
گیورگ اتو شرق‌شناس آلمانی (۱۶۳۴-۱۷۱۳) است که عمده آثار خود را به زبان لاتین نگاشته.