چهارشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۳

Persian Art - Sir Robert Murdoch Smith


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Published for the Committee of Council on Education by Chapman and Hall
Second edition
London
1880

 هنر پارسی - سرلشکر رابرت مرداک اسمیت
 سرلشکر رابرت مرداک اسمیت (18 August 1835 – 3 July 1900) دیپلمات، باستانشناس و مهندس اسکاتلندی بود.
از جمله کارهای او در رابطه با ایران:
۱- کمک به نصب خط تلگراف
۲-خریداری اشیا عتیقه ایران برای موزه ویکتوریا و آلبرت
است.